• kenburns1 kenburns1
    Nền tảng Social Influencer Marketing
    Giúp người dùng, nhãn hàng kết nối và hợp tác với KOLs & influencer

KẾT NỐI VỚI HƠN 999 KOLs & INFLUENCER

Dựa trên dữ liệu mạng xã hội và thuật toán thông minh, hệ thống giúp tìm thấy ngay những KOLs & influencer (có từ 10.000 đến hơn 1.000.000 fans) phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Trang Phi
Mai Hồ
Phan Ngân
Linh Miu
Mai Thỏ
Thủy Nguyễn